KONTAKT

Kontakt en af vores advokater for en uforpligtende drøftelse

Telefon 45 23 00 10
advokat@selskabsadvokaterne.dk

Opstart af virksomhed

Ved opstart af virksomhed vælger mange et ApS fordi selskabsformen giver tryghed blandt samarbejdspartnere og samtidig giver ejeren et begrænset ansvar.

 

Det er ret enkelt at opstarte et ApS og der kræves i dag alene 50.000 kr. i kapital ved opstarten af virksomheden. Hos SelskabsAdvokaterne koster det blot DKK 1.600 + moms samt et gebyr i Erhvervsstyrelsen af få stiftet et ApS. For dem der ikke har råd kan man også overveje et iværksætterselskab (læs mere: Iværksætterselskab).

 

Den mest karakteristiske egenskab ved et A/S og et ApS er, at det er selskabet - og ikke dets ejere - der som en selvstændig juridisk person kan blive forpligtet over for omverdenen. Et ApS og A/S hæfter således begrænset, nemlig med den formue, der er oparbejdet i selskabet, altså dets aktie- eller anpartskapital med tillæg af frie reserver - også kaldet egenkapital. Et ApS og A/S, kan bidrage til et mere seriøst image over for omverdenen (blandt andet fordi et selskabs regnskaber er offentligt tilgængelige og skal revideres af en autoriseret eller registreret revisor).

 

Beslutningen om valg af virksomhedsform kan være kompliceret og sammensat ved opstart af virksomhed. Det er væsentligt at forholde sig til ens ønsker og behov samt omkostningerne ved de enkelte valgmuligheder.

 

Der er flere valgmuligheder ved opstart af virksomhed. Mange vælger som nævnt, at starte med et ApS som de ejer direkte, medens andre vælger at lade driftsselskabet være ejet via et holdingselskab (som også blot er et ApS, men hvor man har en række fordele og fleksibilitet). Hvis man både ønsker et driftsselskab og et holdingselskab kan det hos SelskabsAdvokaterne f.eks. lade sig gøre hvis indskyder DKK 52.670 ialt, eftersom kapitalen fra holdingselskabet gerne må overføres til driftselskabet.

 

Ved opstart af virksomhed er det også muligt blot, at starte som en enkeltmandsvirksomhed. En personligt ejet virksomhed behøver blot et CVR-nummer for at være i gang. CVR-nummeret fås ved at udfylde registreringsblanketten hos Erhvervsstyrelsen og indsende den til Erhvervsstyrelsen. CVR-nummeret skal blandt andet stå på dine fakturaer.

 

Har du behov for nærmere rådgivning om opstart af virksomhed og eller brug for hjælp til opstart af virksomhed, kan du kontakte en advokat hos SelskabsAdvokaterne på 45 23 00 10 for en uformel drøftelse.  

 

Læse mere om: Opstart af virksomhed